söndag 5 juli 2015

Ditt livs berättelse

Jag tycker människor är så fascinerande. Jag tror också det är en av de allra främsta orsakerna till att jag så gärna läser - för att få en inblick i hur andra människor tänker, lever sina liv och förklarar sina liv. "Att skriva handlar oavbrutet om att visa sitt hjärta" säger Artur Miller; och just så är det! Under min studietid jobbade jag på Malmkulla åldringshem på somrar och veckoslut och jag kommer ihåg hur jag kunde gå runt i rummen mellan blöjbyten, matningar och sårvård och bara tänka på alla berättelser som jag omgavs av. Alla livsberättelser. De hade så mycket livsvisdom att komma med, alla gamla tanter och farbröder, och de som kunde tala delade gärna med sig av allt de varit med om. Och det borde ju skrivas om dem alla, om oss alla, för att berättelserna inte skall försvinna och gå om intet. Alla liv är en roman (eller ett skådespel, en dikt) och vi borde helst läsa dem alla.

När vi skriver uppsatser i skolan är de lättaste rubrikerna för eleverna att ta sig an alltid de som berör dem själva. Då lider man sällan av skrivkramp och för de allra flesta uppfyller skrivandet då ett behov, ett i mina ögon mänskligt grundbehov som är att få dela med sig av sig själv och sitt liv. Då blir uppsatsinnehållet äkta, drömmarna påtagliga, besvikelserna synliga och livet kanske lite mer förståeligt. Och framför allt; när vi skriver om oss själva blir vi bekräftade. Någon läser, någon lyssnar och någon hör vad vi har att berätta. Som modersmålslärare är och har jag varit mottagare av otaligt många livsberättelser och jag slutar aldrig att fängslas av dem alla.

Jag fängslades också av Birgitta Bouchts Förklädd och naken. Det är hennes memoarer, en genuint äkta och oförskönad livsberättelse.


Jag lyssnade på Birgitta Boucht i vintras och hörde henne läsa högt ett textutdrag i boken. Nu skulle jag vilja träffa henne igen och ställa en massa frågor. visste jag nämligen inte att hon är så frispråkig, att hon har kämpat så mycket inom kvinno- och fredsrörelsen, att hon jobbat med LL-böcker och fattar hur viktigt det är med litteratur för alla, att hon var med om att skapa skrivarlinjen Litterärt skapande på ÅA, att hon var chefredaktör för Fredsposten och Astra Nova och att hon är en trebarnsmamma som stundvis varit ensamförsörjande och fått armbåga sig fram och kämpa för sina barn. visste jag inte att hon är en människa som jag troligtvis skulle komma väldigt bra överens med och en person att ha som mentor och förebild i många avseenden.

Och visste jag inte att hon har redan har myntat det begrepp som jag tycker beskriver läsandet och skrivandet så bra: "Det viktigaste i en text är att läsaren finner sig själv".

Läs, skriv och finn dig själv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar